• Login
 • جدیدترین نوشته ها
 • تصاویر ارسالی
  Untitled-1
 • آخرین نظرات
 • بازدید سایت

 • تاریخچه

  این قسمت هنوز تکمیل نمی باشد ، در صورتی که مقاله ای معتبر در این مورد در دست دارید برای ما ارسال فرمایید.

  واژه شناسی :

  ریشه و چم نام زناسوج را نمیتوان بر اساس بنچاکها بررسی کرد زیرا در گزشته آنچه را که نیاکان ما برای فردای ما برجای گزاشته بودند در دو رخدادیکه میان مردمان با فرهنگ و بی فرهنگ یونی و ریگهای سوزان رخ داد آن گنجینه ها رااز میان بردنده اند، به همین انگیزه ما امروز با کمبود شناسنامه واژگان روبرو هستیم، واژه زناسوج از دو بخش زنا و سوج ساخته شده است. با شناختی که از زبان این روستا دارم واژه سوج را مردم روستا در چم سرمای تند و سوختن بیان میدارند و در لغتنامه دهخدا، فرهنگ معین و فرهنگ عمید در برابر واژه سوج چنین نوشته شده است

  سوج= سوز، سوزش، سرمای بسیار

  واژه زنا در فرهنگ ناظم الاطبا در چم زننده آمده است، بنا بگفته یکی از برجسته ترین، استاد زبانشناس میهنمان، دکتر علی اکبر جعفری در سانسکریت واژه زنا در چم بسیار آمده است ، بنابراین نام زناسوج را میتوان در چم سرمای بسیار دانست.